Politika

Silah Varsa Patlamalıdır!

Dün akşam (23 Ekim 2021) Felsefe, Sanat ve Şiir başlıklı bir tartışmanın içindeydik. Sanata, sanatçılara, bunların tarihine; ayrıca şiire, şiirin diline ve mantığına dair de çeşitli görüşler tartışıldı. Öncelikle felsefenin, sanatın ve şiirin yerini saptamaya çalışarak başladık konuşmaya. Dilin tasarruflu kurulması gerektiği düşüncesi, sanırım katılımcıların dikkatini çekmiştir. Bir başka soru da felsefenin ne işe yaradığı […]

Sanat

Silah Varsa Patlamalıdır!

Dün akşam (23 Ekim 2021) Felsefe, Sanat ve Şiir başlıklı bir tartışmanın içindeydik. Sanata, sanatçılara, bunların tarihine; ayrıca şiire, şiirin diline ve mantığına dair de çeşitli görüşler tartışıldı. Öncelikle felsefenin, sanatın ve şiirin yerini saptamaya çalışarak başladık konuşmaya. Dilin tasarruflu kurulması gerektiği düşüncesi, sanırım katılımcıların dikkatini çekmiştir. Bir başka soru da felsefenin ne işe yaradığı […]

Felsefe, Sanat ve Şiir

Kültürel disiplinlerin parçalara ayrılmış olmasının nedenini, toplumların sınıflara ayrılmasının bir neticesi olarak belirlemek yanlış olmasa gerek. Bütün bilim, düşün ve sanat disiplinlerinin felsefeden yani “bir bütün”den çıkmış olmasının anlamını da burada aramak gerekir. Özdeş, sınıfsız toplumlarda bir olan varlık durumu düşünsel dünyada da “bir olan”a karşılık gelmiştir. Sanat ve onun da bir alt disiplini gibi […]

Nihayet Felsefeyi Bahçeye İndirdik!

Sanata Marx ve Marksizm bağlamında bir felsefi yorum getirmek üzere seçtiğimiz yeni mekan İzmir-Seferihisar oldu. Tarihsel arkaplanı olan bir mekan olmanın yanında felsefenin de ata ve ana yurdu sayılır burası. Suyun/denizin kenarında bir ilçe. Birçok dost ve arkadaş burada ikamet ediyor. Çeşitli kültürel etkinlikler de yapılıyor. Bizimki de bunlardan biri oldu. Doğa, Sanat ve Felsefe […]

Anadolu’da Beş Şehir ve Arapgir

Bir yürüyüş eylediler sabahtan Ilgıt ılgıt kan gider loy loy! Dayan dizlerim dayan! Ağla gözlerim ağla! Namlu puşt olmuş, atayağı puşt. Yine düşman elindeydi vatan Enver Gökçe’nin bir şiiriyle başladım söze ama Anadolu’nun, neredeyse orta yerindeki bir fiziksel ve sosyal coğrafyadan söz edeceğim bu yazıda. Enver Gökçe de önemli bir uğrak olacak tabi. Gökçe dahil […]

Burjuvazinin Doğal ve Organik Yalanları!

Günlük yaşamımızı meşgul eden pek çok sorun ve kavramın entelektüel çalışmalarda da etkin olmaya başladığını görüyoruz. GDO’lu ürünler, doğal yiyecekler, organik besinler, geleneksel ve kendi gelen ürünler bunlardan en merkezi olanlarıdır. Organik dünya tasarımı, doğal veya diyalektik dünya tasarımı, mekanik dünya görüşü, inorganik veya biyolojik evren anlayışı, jeosantrik veya heliosantrik evren düşüncesi türünden terim ve […]

Konuk Yazar

Din Felsefesine Bakmak / Kazim Eroğlu

Mehmet Akkaya ile DİN FELSEFESİNE BAKMAK Mehmet Akkaya’nın, “Din Felsefesi” adlı eserini yeni okudum. Eser, Batı ve Doğu Antik ve Ortaçağların dinsel inanç ve anlayışlarından başlayarak, aydınlanma döneminin ve özel olarak Marksizmin din incelemesine  ve oradan Alevi ve Şeyh Bedreddin’in tasavvuf-felsefesine ve devrimci girişimine uzanan kapsamlı bir içeriğe sahiptir. Kitabın büyük bir bölümü Marksizm, Alevilik […]

Din Felsefesi Üzerine

Batıdan Doğuya “DİN FELSEFESİ ÜZERİNE” (1)* Celalettin Can, Independent Türkçe için felsefeci/yazar Mehmet Akkaya ile konuştu. Kısa bir süre önce Din Felsefesi adıyla bir kitap yayınlandı. Kitap din, metafizik ve teolojiye tarihsel ve diyalektik materyalist açıdan felsefi açıklamalar yapıyor. Kitabın yazarı “filozofça” üst başlığıyla yayımladığı kitaplarından tanıdığımız felsefeci/yazar Mehmet Akkaya. Yazar yeni kitabında dinin kavramsal […]

Şarapla Kitap Kutlamak! / Ulaş Fırtına

Önceki gün, değerli arkadaşım, hocam Mehmet Akkaya’nın yeni kitabını (Din Felsefesi, Belge Yayınları, 2021) tanıtmak ve bunu da bir kutlamayla yapmak üzere birçok entelektüel dost ve arkadaşla bir aradaydık. Bu haber yorum yazısını da, kitap meraklılarını ve Akkaya’nın okurlarını, arkadaşlarını ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yazıyorum. Din Felsefe’si çıktığı günden beri belli bir ilgi görüyor. Bu […]

İki Yazar İki Eser / Mazlum Köse

Farklı Fikirler Kulübü’nün (FFK) bu haftaki konusu iki farklı yazarın eserlerini karşılaştırmaktı: Yaşar Kemal (İnce Memed), Muzaffer Oruçoğlu (Grizu). Ülkemiz edebiyatının en önemli iki yazarı ve eseri diye düşünüyorum. Konuya geçmeden Grubun serüvenini de anımsatayım. Bir yılını geçen hafta sazlı sözlü sohbetlerle kutladık. Merak edenler için gruba dair birkaç cümle daha gerekebilir.         FFK, bundan […]

Nihilizm, Agnostisizm ve Septisizm / Birol Sakin

Felsefenin Gözü’nde bu hafta içerik bir hayli yoğundu. Latince-Türkçe pek çok terim kullanıldı. Bunların belli başlıları arasında başlık yaptıklarım da vardı. Mehmet Akkaya konuşmasına kuşkuculuk temasıyla başladı. Devrim Kara’nın ve izleyicilerin sorularıyla konu daha da genişledi. Önceki programlarda da olduğu gibi felsefe tarihi içinde bir gezinti yapıldı. Komün TV’de yayınlanmakta olan Felsefenin Gözü programının moderatörlüğünü […]