Politika

Çocuklar Felsefeyi ve Bilimi Yalanlıyor

Geçen sene çocukların etkinlik gösterdiği bir kurumdan felsefe dersi vermek üzere bir teklif alınca biraz garibime gitmişti. Felsefe öğretmeni olmadığımı yetişkinlerle birlikte felsefe yaptığımı, konferanslar verdiğimi ve felsefe kitapları yazdığımı söyleyince kurumdaki yetkili biraz şaşırdı. Çünkü bunların aynı şeyler olduğunu düşünüyordu. Çocuk-yetişkin ne fark eder? Ayrıca felsefe dersi vermekle felsefe yapmak arasında ne fark olabilirdi […]

Sanat

Çocuklar Felsefeyi ve Bilimi Yalanlıyor

Geçen sene çocukların etkinlik gösterdiği bir kurumdan felsefe dersi vermek üzere bir teklif alınca biraz garibime gitmişti. Felsefe öğretmeni olmadığımı yetişkinlerle birlikte felsefe yaptığımı, konferanslar verdiğimi ve felsefe kitapları yazdığımı söyleyince kurumdaki yetkili biraz şaşırdı. Çünkü bunların aynı şeyler olduğunu düşünüyordu. Çocuk-yetişkin ne fark eder? Ayrıca felsefe dersi vermekle felsefe yapmak arasında ne fark olabilirdi […]

Felsefe Nedir, Filozof Kimdir?

Son zamanlarda içinde bulunduğum entelektüel mekanlarda üç-dört konu ve sorunla yüzyüze geldiğim oluyor. Birincisi felsefe nedir? sorusuna yanıt aramak. İkincisi felsefenin din ile olan ilişkisini açığa çıkartmak. Üçüncüsü filozof kime denir? sorusunun tartışmaya açılması. Bir başkası da gerçek ve buna ilave olarak gerçeklik ve gerçekçiliğin Marksist yorumunun ne olduğudur. Bütün bu konuları değil de bu […]

Yüksek Sesli Felsefi Şiirler

Geçtiğimiz günlerden birinde Muzaffer Oruçoğlu ile felsefe ve sanat-şiir ilişkisini konuşuyorduk. Sanata ilginin azaldığını ve önümüzdeki süreçte daha da azalabileceğini, buna mukabil felsefeye ve politikaya ise ilginin artacağını söyledi. Gerekçesini açıklarken de sanatın, giderek hayali konu ve sorunlar içine fazla gömüldüğüne dikkat çekmişti. Ben de -kısmen- desteklemiştim bu yaklaşımı. Öte yandan politikayı, özellikle de felsefeyi, […]

Duygu Felsefesinin Dört Büyükleri

Spinoza, Kant, Schopenhauer ve Nietzsche: DUYGU FELSEFESİNİN DÖRT BÜYÜKLERİ Tek tarz bir felsefe olmadığını birçok kez vurguladığımı anımsatmak isterim. Felsefenin çağlara, filozoflara, akımlara, sınıflara, coğrafyalara göre değişik şekillerde üretildiğini ve icra edildiğini görüyoruz. Bu yüzden de hangi felsefe, kimin için felsefe, neden felsefe? türünden soruların varlığı da insanı şaşırtmamalı. Bu metinde çağdaş felsefe akımı olarak […]

Felsefe: Marx’tan Önce ve Sonra

Kim ne derse desin toplumun (zenginiyle yoksuluyla) felsefeye, Marx’a ve komünizme olan merakı yaşamın her alanında sürüyor. Her türden maddi ve kültürel etkinliğin dayandığı, dönüp dolaşıp geldiği yer Marksizm oluyor. Marx ismi de, bir şekilde felsefe ve komünizm gibi iki kavrama gönderme yapıyor. Burada yaşamın gündelik akışı içinde tanıklık ettiğim bir tecrübeyi Marx ile de […]

Konuk Yazar

Mehmet Akkaya’nın Din Felsefesi / Hasan Bıkım

Ve okuma gerçekleşir…Mehmet Akkaya’nın “Dinin Tarihsel Materyalist Eleştirisi ve Bedreddin Devrimi” alt başlıklı “Din Felsefesi” adlı kitabından söz ediyorum. Kitabın baskısı, geçen yıl Belge Yayınları tarafından yapılmıştı. Yeni edinebildim. Edinir edinmez de dikkatle okudum. “Epistemolojik Kopuş” ile başladığım Mehmet Akkaya okumalarımda, geldiğim nokta; hocamızın felsefe, politika, sanat, dil, sosyoloji, tarih ve din disiplinleri alanında yaptığı […]

Din Ne Zaman Sönümlenir? / Özgen Turan

Kutsal ve kutsal olmayan dinler yaşamımızı büyük oranda etkiliyor. Bu doğrultuda pek çok yayının söz konusu olması da doğaldır. Konuyu Mehmet Akkaya’nın “Din Felsefesi” adlı eserinden okumak ve üzerine düşünmek önemli olabilir (Belge Yayınları, 2021). Kitaptan anlaşıldığı kadarıyla kendisini solda gören daha doğrusu Marksizm içinde gören pek çok kişi ve çevrenin din yorumu hiç de […]

Marksizm ve Proletarya Diktatörlüğü? / Kadir Can Aydemir

Sosyalist Birikim… Marksizmde “Yeni” Yorumlar… (2. Bölüm)- Mehmet Akkaya, Adil Okay, Atilla Güney… Bu kadar “kötü bir dönemde”, yani sömürünün arttığı, kapitalizme bağlı olarak iklim değişikliğinin yaşandığı, haksız savaşların arttığı bir zamanda; savunma durumunu bırakıp mücadeleyi yükseltme dönemine geçme zamanı, geldi de geçiyor bile. Onun için, “teoriye” yönelmeli, ardından “pratiği” arttırmalı! Bana göre teori, Marksist […]

Sosyalizm Tartışmasının Neresindeyiz? / Kadir Can Aydemir

Sosyalizm Çöktü mü? Ne Kattı Dünyaya? (1. Bölüm) (Atilla Güney, Mehmet Akkaya, Adil Okay) Sevgili dostlar, bir kaç gün önce haberini verdiğim, sosyalizm konusunu tartışacağımız, düşün insanlarımız Atilla Güney, Mehmet Akkaya ve Adil Okay’ın cevaplarının ilk bölümünü sizlere sunmak isterim. Ben cevapları alıp tartışmanın düzeyini görünce çok heyecanlandım açıkçası. Lütfen sizler de tartışmaya katılınız. En […]

Ana Akım Felsefeden Kopmak / Dr. Kuzey Çelik

Geçen hafta hararetli bir felsefe tartışmasının içinde buldum kendimi. Epeydir planlıyorduk felsefeci Mehmet Akkaya ile bir fikir tartışmasına girmeyi. Kısmet 20 Nisan 2022, Çarşamba akşamıymış, gerçekleşti sonuçta. Akkaya ile dostluğumuz eskilere dayanıyor. Felsefe ortamlarında birlikte “öğrenci” olmuştuk. Naci Soykan, Betül Çotuksöken, Afşar Timuçin, Ahmet İnam, Teoman Duralı, Tüten Ang, Cengiz Çakmak gibi Türkiye’nin önemli felsefecilerini […]