Politika

Kırsalda Sosyal Ve Gündelik Yaşam

Kırsalda sosyal ve gündelik yaşam dediğimizde pekçok kavram ve kategorinin harekete geçtiğini fark ederiz. Zaman-mekan diyalektiği bunlardan biridir. Zaman-zaman ilişkisi gibi mekan-mekan ilişkisi de bu kategorilerdendir. Keza kır-kent ilişkisi, Doğu-Batı düalizmi de açıklanması gereken kavramlar olur. Tarımsal üretim-endüstriyel üretim dediğimizde de, romantizm-kapitalizm ilişkisi ve daha da önemlisi kapitalizm-sosyalizm çelişkisi dediğimizde de felsefenin temel sorunlarına dek […]

Sanat

Kırsalda Sosyal Ve Gündelik Yaşam

Kırsalda sosyal ve gündelik yaşam dediğimizde pekçok kavram ve kategorinin harekete geçtiğini fark ederiz. Zaman-mekan diyalektiği bunlardan biridir. Zaman-zaman ilişkisi gibi mekan-mekan ilişkisi de bu kategorilerdendir. Keza kır-kent ilişkisi, Doğu-Batı düalizmi de açıklanması gereken kavramlar olur. Tarımsal üretim-endüstriyel üretim dediğimizde de, romantizm-kapitalizm ilişkisi ve daha da önemlisi kapitalizm-sosyalizm çelişkisi dediğimizde de felsefenin temel sorunlarına dek […]

Kır – Şehir İkileminde Politika

Araçlarımızı bugün de Malatya şehir merkezinden ilçelere, beldelere, dağ köylerine, mezralara sürdük. Bazı yerlerde topraklı, taşlı, tozlu yolların kokusuna maruz kalsak da kırların, rüzgarın, bitkilerin, iğde ağaçlarının, bademin, türlü çiçeklerin sesleri, görüntüleri ve kokularıyla güzel bir gün geçirdik. Önceki gün de Akçadağ ilçesinde ve ilçeye bağlı Ören köyündeydik (mahalle olmuş) bugün ise Pütürge’nin dağlarını mesken […]

HDP, Sınıf Dinamiği ve Kimlik Siyaseti

Aleviler için eşit yurttaşlık kampanyası çerçevesinde yapılan Malatya gezileri devam ediyor. Yeni coğrafyalar, Alevi kurumları, cemevleri, konuya duyarlı köyler, mezralar, aileler ziyaret ediliyor. Kimlik meselesiyle başlayan çalışmalar, eşitlik, özgürlük, demokrasi sorunlarına dek genişliyor. Hatta ülke sınırlarını da aşıp evrensel temalara kadar geniş bir alanı içine alıyor. Savaşa, sömürüye, zulme karşı emekçilerle birleşmek gerektiği sıklıkla vurgulanıyor. […]

HDP ve Eşit Yurttaşlık Hakkı

Bir hafta önce İstanbul’dan Malatya’ya geldiğimde kendimi kentte siyasal çalışmalar yapan bir HDP heyetinin içinde buldum. Eylül ayının başından itibaren burada yapılan çalışmalara birkaç gündür ben de katılıyorum. Çalışma grubunun içinde il yöneticileri, değerli arkadaşım Yusuf Bozkuş, parti meclisi üyesi Songül Tunçdemir, yine parti meclisi üyesi Yasemin Demirkaya, ayrıca partililer yer alıyor. Heyete, Antalya milletvekili […]

Sanatın ve Hapishanenin Diyalektiği

Hiç bir düşünce disiplini gibi sanat da sınıf dinamiği dışında düşünülemez. Tarihin genel sosyal tarihi gibi sanatsal gelişimin motor gücünü de sınıf mücadelesi temsil eder. İktisaden güçlü olan sınıflar bilim, siyaset ve felsefe ile birlikte sanatı da koşullar. Sanat tarihinde aristokratları, dinsel kurumları ve sermayedarları haylice görebiliriz. Platon gibi sanatı küçümseyen filozoflar olduğu gibi Voltaire […]

Konuk Yazar

Felsefe – Filozof Tartışmasına Katkı / Kadir Can Aydemir

Geçen haftalarda başını Mehmet Akkaya hocamızın çektiği bir tartışma yaşandı: Felsefe nedir, filozof kimdir? Buradan hareketle Mehmet Akkaya’nın filozofluğu da sorgulanır oldu. Mehmet Akkaya filozof mudur? Memlekette felsefe ile biraz ilgili olan hemen herkesin,  bu tartışmaya cevabı şu olacaktır: “Bizde (Türkiye’de) hiç filozof yok ki Mehmet Akkaya da filozof sayılsın!” Bu cevap, çok genel olarak […]

Mehmet Akkaya’nın Din Felsefesi / Hasan Bıkım

Ve okuma gerçekleşir…Mehmet Akkaya’nın “Dinin Tarihsel Materyalist Eleştirisi ve Bedreddin Devrimi” alt başlıklı “Din Felsefesi” adlı kitabından söz ediyorum. Kitabın baskısı, geçen yıl Belge Yayınları tarafından yapılmıştı. Yeni edinebildim. Edinir edinmez de dikkatle okudum. “Epistemolojik Kopuş” ile başladığım Mehmet Akkaya okumalarımda, geldiğim nokta; hocamızın felsefe, politika, sanat, dil, sosyoloji, tarih ve din disiplinleri alanında yaptığı […]

Din Ne Zaman Sönümlenir? / Özgen Turan

Kutsal ve kutsal olmayan dinler yaşamımızı büyük oranda etkiliyor. Bu doğrultuda pek çok yayının söz konusu olması da doğaldır. Konuyu Mehmet Akkaya’nın “Din Felsefesi” adlı eserinden okumak ve üzerine düşünmek önemli olabilir (Belge Yayınları, 2021). Kitaptan anlaşıldığı kadarıyla kendisini solda gören daha doğrusu Marksizm içinde gören pek çok kişi ve çevrenin din yorumu hiç de […]

Marksizm ve Proletarya Diktatörlüğü? / Kadir Can Aydemir

Sosyalist Birikim… Marksizmde “Yeni” Yorumlar… (2. Bölüm)- Mehmet Akkaya, Adil Okay, Atilla Güney… Bu kadar “kötü bir dönemde”, yani sömürünün arttığı, kapitalizme bağlı olarak iklim değişikliğinin yaşandığı, haksız savaşların arttığı bir zamanda; savunma durumunu bırakıp mücadeleyi yükseltme dönemine geçme zamanı, geldi de geçiyor bile. Onun için, “teoriye” yönelmeli, ardından “pratiği” arttırmalı! Bana göre teori, Marksist […]

Sosyalizm Tartışmasının Neresindeyiz? / Kadir Can Aydemir

Sosyalizm Çöktü mü? Ne Kattı Dünyaya? (1. Bölüm) (Atilla Güney, Mehmet Akkaya, Adil Okay) Sevgili dostlar, bir kaç gün önce haberini verdiğim, sosyalizm konusunu tartışacağımız, düşün insanlarımız Atilla Güney, Mehmet Akkaya ve Adil Okay’ın cevaplarının ilk bölümünü sizlere sunmak isterim. Ben cevapları alıp tartışmanın düzeyini görünce çok heyecanlandım açıkçası. Lütfen sizler de tartışmaya katılınız. En […]