Politika

Panel: Alternatif Hukuk Felsefesi

Entelektüel yaşam kadar gündelik yaşamda da sürekli temas ettiğimiz terimlerden birisidir hukuk. Onu tanımlamak kolaymış gibi görünür; bu yüzden de herkes hukuk konusunda bilgili olduğunu düşünür. Sınıf ve ideolojik yönelimlere göre hukukun anlam kazandığı gözardı edilir. Oysa ana akım hukuk anlayışlarına karşı alternatif hukuk anlayışları, devrimci hukuk felsefeleri, Marksist hukuk teorileri de söz konusudur. Hukuku […]

Sanat

Göçler Çağı, Sanat ve Irkçılık*

Bu çalışma, üretim ilişkilerinden hareketle göçmenliği, bununla doğrudan ilişkisi kurulacak olan sömürü ve savaş olgusunu açıklayıp, kendisini milliyetçilik ve özellikle de ırkçılık düzeyinde var eden mekanizmaları açıklamayı hedefliyor. Tüm bu gelişmeler ele alınırken bilim ve felsefenin işlevi, özellikle de sanat ve edebiyatın oynadığı rol ve ırkçılığın hangi koşullarda taşıyıcısı oldukları da betimlenecektir. Devrimci sanat ve […]

Hakikat Bilince Çıkıyor

Hukuk Felsefesi Geliyor / HAKİKAT BİLİNCE ÇIKIYOR! Filozofça bakış, hukukta şöyle bir denklem görür: Kullandığımız haklar + özgürlükler = ödenen toplumsal bedeller. Bu formül de, kaynağını ekonomik ve sosyal temelde yani ücretli emek sisteminde bulur. Buna göre emekçilerin yürüttüğü sınıf mücadelesi = işçi sınıfının ücretleri. Hukuk Felsefesi adlı bu yeni kitaptaki hukuk düşüncesi ve hukuk mücadelesi […]

Antroposantrizm ve Sosyalsantrizm*

Dünyayı kavrama ve değiştirme söz konusu olduğunda sınıflı toplumun doğasına uygun olarak birden çok bakış açısının birbiriyle yan yana durduğu ve çoğu zaman da karşıtlık ilişkisi içinde bulunduğu gözlerden kaçmaz. Bu haftaki panel kapsamında iki bakış açısının özgünlüğünü, birbiriyle ilişkisini ve karşıtlığını belirtmek şimdilik yeterli olacak sanırım. Bunlardan ilki antroposantrik bakış açısıdır ki, buna felsefi […]

Şebnem Korur Fincancı

Hekim olmanın yanında hukuk ve insan hakları mücadelesi içinde olmuş, akademisyenlik yapmış birisi olarak tanınan Şebnem Korur Fincancı gözaltına alınmış. Toplumsal sorunlara duyarlılık gösteren birisine böylesi bir müdahalenin ilk akla getirdiği, amacın tüm bir topluma karşı politik bir mesaj verilmek istendiğidir. Düşün ve sanat alanına, aydın ve akademisyenlere yönelik baskı, tehdit ve saldırı, esasen emekçi […]

Dersim Neden Güncel?

Eğitimci-yazar Turan Fırat’ın, kitabını bana ulaştıralı bir seneyi geçti. Kitap Dersim’de Bir Köy Karvan adını taşıyor (Ceylan Yayınları, 2020). Kısaca Karvan da diyebiliriz. Yazar bir bakıma ailesinin öz yaşam öyküsünden yola çıkarak Nazımiye’ye bağlı Karvan köyünün serüvenini mercek altına almış. Bana kalırsa Dersim’in bir köyü olmadıkça herhangi bir köy hikayesi yazmak da okumak da büyük […]

Konuk Yazar

Felsefe, Sokrates ve Sokak

Kadir Can Aydemir Bu haftaki programımız Sokrates ve sokak üzerinden yürüdü. Komün TV’deki programda Antik Yunan felsefesine ve özellikle de Sokrates’e yoğunlaştık. Felsefeci/filozof Mehmet Akkaya, programda Sokrates’e dair lehte ve aleyhte görüşler ortaya koydu. Ona göre Sokrates, felsefeyi göklerden yeryüzüne indirdiği için bir dönüm noktası sayılıyor. Öte yandan aynı Sokrates, Atina egemen sınıflarının bir sözcüsü […]

Felsefenin Üç Yolu Nedir?

Mehmet Akkaya’nın Komün Tv’de felsefeyi televizyon ortamına taşıması iki yılı geride bırıkayor. Bu hafta ise benim moderatörlüğümde yürüttüğümüz, sezonun ikinci programını yaptık. Konumuz “felsefe tarihinin felsefesi” idi. Dolayasıyla felsefenin felsefesini dinledik Mehmet hocamdan. Akkaya, hem programın konusuna ve içeriğine uygun olarak benim sorularımı hem de izleyiciden gelen soruları yanıtladı. Program, yayın sırasında da belirtildiği gibi […]

Felsefe – Filozof Tartışmasına Katkı / Kadir Can Aydemir

Geçen haftalarda başını Mehmet Akkaya hocamızın çektiği bir tartışma yaşandı: Felsefe nedir, filozof kimdir? Buradan hareketle Mehmet Akkaya’nın filozofluğu da sorgulanır oldu. Mehmet Akkaya filozof mudur? Memlekette felsefe ile biraz ilgili olan hemen herkesin,  bu tartışmaya cevabı şu olacaktır: “Bizde (Türkiye’de) hiç filozof yok ki Mehmet Akkaya da filozof sayılsın!” Bu cevap, çok genel olarak […]

Mehmet Akkaya’nın Din Felsefesi / Hasan Bıkım

Ve okuma gerçekleşir…Mehmet Akkaya’nın “Dinin Tarihsel Materyalist Eleştirisi ve Bedreddin Devrimi” alt başlıklı “Din Felsefesi” adlı kitabından söz ediyorum. Kitabın baskısı, geçen yıl Belge Yayınları tarafından yapılmıştı. Yeni edinebildim. Edinir edinmez de dikkatle okudum. “Epistemolojik Kopuş” ile başladığım Mehmet Akkaya okumalarımda, geldiğim nokta; hocamızın felsefe, politika, sanat, dil, sosyoloji, tarih ve din disiplinleri alanında yaptığı […]

Din Ne Zaman Sönümlenir? / Özgen Turan

Kutsal ve kutsal olmayan dinler yaşamımızı büyük oranda etkiliyor. Bu doğrultuda pek çok yayının söz konusu olması da doğaldır. Konuyu Mehmet Akkaya’nın “Din Felsefesi” adlı eserinden okumak ve üzerine düşünmek önemli olabilir (Belge Yayınları, 2021). Kitaptan anlaşıldığı kadarıyla kendisini solda gören daha doğrusu Marksizm içinde gören pek çok kişi ve çevrenin din yorumu hiç de […]