Politika

Postu Deldirtmeden Tüy!

Üç zarflı bir seçim hikayesi anlatmak istiyorum. Zamanın birinde bir ülke varmış. Bu ülkede padişahlık babadan oğullara geçmezmiş. Çünkü günün birinde ülke halkı “böyle şey olmaz, biz bizi yöneten padişahımızı kendimiz seçmek isteriz” deyip ayaklanmış. Sonra da ülkenin ileri gelenleri, sahipleri diyelim, bu baskı karşısında seçimli sisteme geçmişler. Gelin görün ki halk tarafından seçildikleri halde […]

Sanat

Postu Deldirtmeden Tüy!

Üç zarflı bir seçim hikayesi anlatmak istiyorum. Zamanın birinde bir ülke varmış. Bu ülkede padişahlık babadan oğullara geçmezmiş. Çünkü günün birinde ülke halkı “böyle şey olmaz, biz bizi yöneten padişahımızı kendimiz seçmek isteriz” deyip ayaklanmış. Sonra da ülkenin ileri gelenleri, sahipleri diyelim, bu baskı karşısında seçimli sisteme geçmişler. Gelin görün ki halk tarafından seçildikleri halde […]

Dünya Felsefe Günü

Sermayenin sıradanlaştırıp sömürmeyeceği hiç bir maddi ve düşünsel ürün/değer bulunmuyor. Felsefe de sermayenin sıradanlaştırıp metalaştırdığı ve giderek bir araç durumuna getirdiği etkinliklerden birisidir. Felsefenin içinde ya da yakınında olanların bileceği gibi 2003’ten beri Dünya Felsefe Günü kutlanıyor. Böyle günlerin UNESCO tarafından onaylandığını ve Felsefe Günü’nün de her yıl Kasım ayının üçüncü perşembesine denk düştüğünü anımsamak […]

Tarihte “Gerçekten” Neler Oldu?

Bana mı öyle geliyor yoksa gerçeklik mi öyledir, bilemiyorum. Son zamanlarda sosyal medyada Osmanlı resmi ideolojisine karşı Türk resmi ideolojisine merak artmış gibi görünüyor. Sayfama ekli en aklı başında sandığım kişi ve çevrelerden bile tekçi, ırkçı, faşist zihniyetlerden medet umanlar türemeye başladı. Paylaşılanları yanlış anlamıyorsam, iki sermaye grubu arasında eski olana ilgi artmış. Aristoteles mantığı […]

Devrimin Değersiz Kılınması

Burjuva eğitim sistemi gibi onun tarih anlayışı, hukuk uygulamaları ve dikte ettiği ahlaki değerler de masum değildir. Benim nazarımda burjuvazinin önderlik ettiği, yürürlüğe koyduğu her düşünce, kanun ve uygulama ya karşı devrimcidir ya da kuşkuludur. Bunlardan birisi de 1920’lerden itibaren etkili olan “devrimler” dizisidir. Bu hafta 1Kasım 1928’de yürürlüğe konulan ve adına da “Harf Devrimi” […]

Silah Varsa Patlamalıdır!

Dün akşam (23 Ekim 2021) Felsefe, Sanat ve Şiir başlıklı bir tartışmanın içindeydik. Sanata, sanatçılara, bunların tarihine; ayrıca şiire, şiirin diline ve mantığına dair de çeşitli görüşler tartışıldı. Öncelikle felsefenin, sanatın ve şiirin yerini saptamaya çalışarak başladık konuşmaya. Dilin tasarruflu kurulması gerektiği düşüncesi, sanırım katılımcıların dikkatini çekmiştir. Bir başka soru da felsefenin ne işe yaradığı […]

Konuk Yazar

Fikirler Kendi Toprağından Çıkar / Gürsel Şenşafak

Dinin tarihsel materyalist eleştirisini yapan ve Şeyh Bedreddin Devrimi’ni konu edinen bir kitaptan söz etmek istiyorum. Din Felsefesi adıyla yazılmış olan kitap, Belge Yayınları tarafından Nisan 2021’de basılmış. Kitabı yeni okuma imkanı buldum. Kitabın kısaca da olsa içeriğini vermek istiyorum. Kitapta dikkat çeken temaları şöyle sıralayabiliriz: Batı Antikçağ ve Ortaçağ Felsefesi, Doğu Antikçağ ve Felsefesi, […]

Din Felsefesine Bakmak / Kazim Eroğlu

Mehmet Akkaya ile DİN FELSEFESİNE BAKMAK Mehmet Akkaya’nın, “Din Felsefesi” adlı eserini yeni okudum. Eser, Batı ve Doğu Antik ve Ortaçağların dinsel inanç ve anlayışlarından başlayarak, aydınlanma döneminin ve özel olarak Marksizmin din incelemesine  ve oradan Alevi ve Şeyh Bedreddin’in tasavvuf-felsefesine ve devrimci girişimine uzanan kapsamlı bir içeriğe sahiptir. Kitabın büyük bir bölümü Marksizm, Alevilik […]

Din Felsefesi Üzerine

Batıdan Doğuya “DİN FELSEFESİ ÜZERİNE” (1)* Celalettin Can, Independent Türkçe için felsefeci/yazar Mehmet Akkaya ile konuştu. Kısa bir süre önce Din Felsefesi adıyla bir kitap yayınlandı. Kitap din, metafizik ve teolojiye tarihsel ve diyalektik materyalist açıdan felsefi açıklamalar yapıyor. Kitabın yazarı “filozofça” üst başlığıyla yayımladığı kitaplarından tanıdığımız felsefeci/yazar Mehmet Akkaya. Yazar yeni kitabında dinin kavramsal […]

Şarapla Kitap Kutlamak! / Ulaş Fırtına

Önceki gün, değerli arkadaşım, hocam Mehmet Akkaya’nın yeni kitabını (Din Felsefesi, Belge Yayınları, 2021) tanıtmak ve bunu da bir kutlamayla yapmak üzere birçok entelektüel dost ve arkadaşla bir aradaydık. Bu haber yorum yazısını da, kitap meraklılarını ve Akkaya’nın okurlarını, arkadaşlarını ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yazıyorum. Din Felsefe’si çıktığı günden beri belli bir ilgi görüyor. Bu […]

İki Yazar İki Eser / Mazlum Köse

Farklı Fikirler Kulübü’nün (FFK) bu haftaki konusu iki farklı yazarın eserlerini karşılaştırmaktı: Yaşar Kemal (İnce Memed), Muzaffer Oruçoğlu (Grizu). Ülkemiz edebiyatının en önemli iki yazarı ve eseri diye düşünüyorum. Konuya geçmeden Grubun serüvenini de anımsatayım. Bir yılını geçen hafta sazlı sözlü sohbetlerle kutladık. Merak edenler için gruba dair birkaç cümle daha gerekebilir.         FFK, bundan […]