Politika

Yeni Dinamikler Ve Sınıf Mücadelesi

Kapitalizmin ömrü uzadıkça karmaşıklaşan dünya sorunları sınıf mücadelesi başta olmak üzere pek çok alanda yeni mücadele dinamikleri de ortaya çıkarıyor. Bu dinamikler yalnızca politik alanda değil kültür, sanat ve edebiyatın alanında da gündemi belirliyor. Dolayısıyla hafta sonu (15. 1 2022) Sanat ve Hayat dergisinin düzenlediği toplantı içeriğini de bu çerçevede ele almak gerekiyor. Eğitim Sen’in […]

Sanat

Yeni Dinamikler Ve Sınıf Mücadelesi

Kapitalizmin ömrü uzadıkça karmaşıklaşan dünya sorunları sınıf mücadelesi başta olmak üzere pek çok alanda yeni mücadele dinamikleri de ortaya çıkarıyor. Bu dinamikler yalnızca politik alanda değil kültür, sanat ve edebiyatın alanında da gündemi belirliyor. Dolayısıyla hafta sonu (15. 1 2022) Sanat ve Hayat dergisinin düzenlediği toplantı içeriğini de bu çerçevede ele almak gerekiyor. Eğitim Sen’in […]

Eğitim Sen Kadıköy Şube’deyiz

Çağımızın merkezi sorunları arasında yer alan göçmenlik ve ırkçılık konusunu sanat ve edebiyat bağlamında ele almak üzere buluşuyoruz. Sanat ve Hayat dergisi ile Eğitim Sen Kadıköy Şube’nin birlikte organize ettiği program 15 Ocak 2022, saat 17.00’de yapılacak. Göçün ve göçmenliğin tarihi, kapitalizmin tarihinden de öncelere dayanır. Üstelik pekçok biçimde gerçekleştiği de bir başka özelliğidir. Modern […]

Dersim Yalnızca Dersim Değildir

Dün değerli arkadaşım Ali Çiftçi aradı. Dersim Tanıtım Günleri’ne gidelim önerisinde bulununca bir iki saat sonra kendimizi Yenikapı-İstanbul’da organize edilen etkinlikte bulduk. Metrodan inince, acemiliğimizden olsa gerek mekanı zor bela bulduk. Polis ve zabıtalarla ablukaya alındığı anlaşılan alana girince güzel bir moral bulduk. Tanıdık yüzlerle karşılaştıkça, dostluğu hissettikçe neşemiz de arttı. Remzi Aydın, Cemal Taş, […]

Ulus Devlet Felsefesi

 Halk Katliamları Açısından ULUS DEVLET FELSEFESİ Ulus devlet denildiğinde modern dönem, çağdaş değerler, laik sistemler ve burjuva demokrasileri akla gelir. Keza anayasalı rejimler, yasalı topluluklar, yasalar karşısında eşitlik ilkesi, milli/ulusal eğitim de modern dönemi izler. Modern ulus devletler her ne kadar liberal teoriler ve sermaye sahipleri için olumlu değerler içerse de emekçi sınıflar, ezilen halklar, […]

Marx, Din ve Bedreddin

Filozoflar felsefeyi felsefeyle sürdürenler ve felsefeyi –teoriyi- pratiğe yükselterek sürdürenler olmak üzere iki kutba ayrılırlar. Felsefe tarihi, esas olarak tezi tezle, teoriyi teoriyle sürdürenlerin tarihi durumundadır. Yine de istisnaları da az değildir. Bu istisnalardan ikisinin Şeyh Bedreddin ve Karl Marx olduğunu söylemenin önemli bir tespit olduğunu düşünüyorum. Her iki filozofun da felsefeyi yalnızca pratiğe eşitlemekle […]

Konuk Yazar

Fikirler Kendi Toprağından Çıkar / Gürsel Şenşafak

Dinin tarihsel materyalist eleştirisini yapan ve Şeyh Bedreddin Devrimi’ni konu edinen bir kitaptan söz etmek istiyorum. Din Felsefesi adıyla yazılmış olan kitap, Belge Yayınları tarafından Nisan 2021’de basılmış. Kitabı yeni okuma imkanı buldum. Kitabın kısaca da olsa içeriğini vermek istiyorum. Kitapta dikkat çeken temaları şöyle sıralayabiliriz: Batı Antikçağ ve Ortaçağ Felsefesi, Doğu Antikçağ ve Felsefesi, […]

Din Felsefesine Bakmak / Kazim Eroğlu

Mehmet Akkaya ile DİN FELSEFESİNE BAKMAK Mehmet Akkaya’nın, “Din Felsefesi” adlı eserini yeni okudum. Eser, Batı ve Doğu Antik ve Ortaçağların dinsel inanç ve anlayışlarından başlayarak, aydınlanma döneminin ve özel olarak Marksizmin din incelemesine  ve oradan Alevi ve Şeyh Bedreddin’in tasavvuf-felsefesine ve devrimci girişimine uzanan kapsamlı bir içeriğe sahiptir. Kitabın büyük bir bölümü Marksizm, Alevilik […]

Din Felsefesi Üzerine

Batıdan Doğuya “DİN FELSEFESİ ÜZERİNE” (1)* Celalettin Can, Independent Türkçe için felsefeci/yazar Mehmet Akkaya ile konuştu. Kısa bir süre önce Din Felsefesi adıyla bir kitap yayınlandı. Kitap din, metafizik ve teolojiye tarihsel ve diyalektik materyalist açıdan felsefi açıklamalar yapıyor. Kitabın yazarı “filozofça” üst başlığıyla yayımladığı kitaplarından tanıdığımız felsefeci/yazar Mehmet Akkaya. Yazar yeni kitabında dinin kavramsal […]

Şarapla Kitap Kutlamak! / Ulaş Fırtına

Önceki gün, değerli arkadaşım, hocam Mehmet Akkaya’nın yeni kitabını (Din Felsefesi, Belge Yayınları, 2021) tanıtmak ve bunu da bir kutlamayla yapmak üzere birçok entelektüel dost ve arkadaşla bir aradaydık. Bu haber yorum yazısını da, kitap meraklılarını ve Akkaya’nın okurlarını, arkadaşlarını ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yazıyorum. Din Felsefe’si çıktığı günden beri belli bir ilgi görüyor. Bu […]

İki Yazar İki Eser / Mazlum Köse

Farklı Fikirler Kulübü’nün (FFK) bu haftaki konusu iki farklı yazarın eserlerini karşılaştırmaktı: Yaşar Kemal (İnce Memed), Muzaffer Oruçoğlu (Grizu). Ülkemiz edebiyatının en önemli iki yazarı ve eseri diye düşünüyorum. Konuya geçmeden Grubun serüvenini de anımsatayım. Bir yılını geçen hafta sazlı sözlü sohbetlerle kutladık. Merak edenler için gruba dair birkaç cümle daha gerekebilir.         FFK, bundan […]