Politika

Seyit Rıza: Evladı Kerbela’yız

SEYİT RIZA: EVLAD-I KERBELA’YIZ; (Ayıptır, günahtır, zulümdür.) Seyit Rıza anılıyor, Dersim katliamı lanetleniyor! Pazar akşamı, (17 Kasım 2020) bu anmalardan biri de Kadıköy’de yapıldı. Maske uygulamasına ve sosyal mesafe kurallarına uyarak katıldığım anmadan hareketle bazı tez ve düşüncelerimi dile getirmek niyetindeyim… Pir Seyit’in Seslenişi Elazığ Buydağ Meydanı’nda 83 yıl evvel, bir gece vakti, ciğerleri parçalayan […]

Sanat

Felsefenin Ayrıcalığı

Düşünce Disiplinleri İçinde FELSEFENİN AYRICALIĞI Bu hafta (21 Temmuz 2020) Felsefenin Gözü, düşünce disiplinleri içerisinde felsefenin yerini saptamaya odaklandı. Her felsefe düşüncedir ama her düşünce felsefe olmayabilir dedik. Çünkü düşünce çeşitli formlarda ortaya çıkıyor: Bilim, felsefe, sanat ve politika. Programda felsefenin diğer disiplinlerle yakınlıklarını ve farklılıklarını konuşarak felsefenin ayrıcalığını vurgulamaya çalıştık. Yedi Bilgeler’in düşünüş tarzı […]

Sanatın Dilinden Dersim Katliamı

Olay ve olguları kavramak üzere bakış açıları, düşünüş biçimleri, dünya görüşleri tek yapılı değildir. Düşünüleni ifade etmekte merkezi bir rol oynayan dilin gücü de mutlaka anılması gereken bir durumdur. Nasıl ki bilimin dili, edebiyatın diliyle aynı şey değilse felsefeyle politikanın ya da estetiğin dili de birbirinden farklıdır. Bu anlama, 1937-1938 yıllarında Anadolu coğrafyasında eşine ender […]

Haklar Ve Özgürlükler Felsefesi

Marx’a göre her çağın egemen fikirleri o çağın egemen sınıflarının fikirleridir. Bunu hukuk alanına da uygulayabiliriz: Her çağın egemen hukuku o çağdaki egemen sınıflara aittir. Bu bağlamda iki soruya yanıt aramak uygun görünüyor. Birisi: Peki emekçi sınıfların ve ezilen halkların fikirleri olsun konumuz açısından ezilenlerin hukuku olsun, bunlar nerededir? İkinci soru: Ailenin, özel mülkiyetin, devletin, […]

Mitolojilerin Devrimci Mirası

Egemen Hukuk Düzenlerine KarşıMİTOLOJİLERİN DEVRİMCİ MİRASI Söylemeye bile gerek yok ki hukuk düzeni ya da hukuk devleti, sosyal hukuk devleti denilenler de dahil olmak üzere efsaneden ibarettir. Hukukun felsefi bir değerlendirmesi başlıbaşına bir makale konusudur. Şimdilik şu kadarı söylenebilir ki egemen sınıfların çıkarını yansıtan hukuk kısmen de olsa emekçi sınıflara da hizmet eder. Çünkü sınıflı […]

Felsefe Gereklidir, Çünkü…

Yazı, yorum ve eleştirileriyle dikkatimizi çeken, ufkumuzu açan Kadir Can Aydemir geçen hafta sayfamda da yayınladığım mektubunun başlığını “Felsefe Nedir / Gerekli midir?” biçiminde belirlemişti. Mektubunda dile getirdiği eleştirel sorular ve üslup için teşekkür etmek isterim. Bu mektubunda, başlığa uygun olarak üç tane soru sormuş Kadir hoca. Başlığı ve buna bağlı olarak sorulan soruları merak […]

Konuk Yazar

Nihilizm, Agnostisizm ve Septisizm / Birol Sakin

Felsefenin Gözü’nde bu hafta içerik bir hayli yoğundu. Latince-Türkçe pek çok terim kullanıldı. Bunların belli başlıları arasında başlık yaptıklarım da vardı. Mehmet Akkaya konuşmasına kuşkuculuk temasıyla başladı. Devrim Kara’nın ve izleyicilerin sorularıyla konu daha da genişledi. Önceki programlarda da olduğu gibi felsefe tarihi içinde bir gezinti yapıldı. Komün TV’de yayınlanmakta olan Felsefenin Gözü programının moderatörlüğünü […]

Birlikte Felsefe Yapmak / Kadir Can Aydemir

Devrim Kara’nın yönettiği, Mehmet Akkaya’nın konuşmacı olarak katıldığı felsefe programından söz edeceğim. Komün tv adıyla yeni bir kanalın kurulduğunu iki ay önce duymuştum: Akkaya’nın felsefe programı yapacağını öğrenince de, kanala daha bir içim ısınmıştı. “Hoş geldin Komün TV” demiştim içimden, hoş geldin! Programın ismi: “Felsefenin Gözü” olarak belirlenmiş. Ve bu isim üzerinden, her hafta salı […]

Eve Gelen Misafir / Felsefenin Gözü / Erol Tekin

Liseden arkadaşımdır Mehmet Akkaya. Salı akşamları eve gelen misafir gibi oldu. Çünkü internette yayın yapan Komün tv’de felsefe programları yapıyor. Meraklılar için söylüyorum, program her salı akşamı Türkiye saati ile 20-21.00 arası yayınlanıyor. Bu hafta bir saati de aştı, bir buçuk saat yayın oldu neredeyse. Herkesin evde olduğu bir zaman seçilmiş, bu yüzden izleyebilmek kolay […]

Felsefenin Gözü Ve Sözü / Arif Arslan

İnternet üzerinden yayın yapan yeni bir televizyon kanalı ve burada salı akşamları yayınlanmakta olan Felsefenin Gözü adlı bir programdan kısaca söz etmek istiyorum. Programın içeriği vesilesiyle de bazı görüşlerimi paylaşmak niyetindeyim… Felsefenin Gözü adlı programda izlediğim bölümün başlığı Kavramlara Filozofça Bakmak’tı; başlıkta da belirlendiği gibi kavramların nasıl üretildiği/türetildiği, kavramların pratik hayatla ilişkisi ve insan algısını […]

Diyalektik Felsefe / Analitik Felsefe / Hasan Bıkım

İki haftadır yeni bir program girdi yaşamımıza. Komün Tv. reelinde gerçekleştirilmeye çalışılan alternatif medya ve habercilik programları çerçevesinde FELSEFENİN GÖZÜ adlı özgün bir başlıkla felsefeye, siyasete, sanata, dile, bilime dayalı canlı sunumlar yapılıyor. Bilgisine, becerisine, deneyimlerine inandığımız Mehmet AKKAYA’nın ve beraberinde moderatörlük yapan Devrim KARA’nın birinci programlarında toplamdaki kalitesine rağmen, programın ilk olmasından kaynaklanan küçük […]